ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ STS-56 ΚΑΙ ΕΞΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ NASA

Δελτίο Τύπου STS-56 και έξι φωτογραφίες της NASA. Φωτογραφίες εκτόξευσης της NASA, πτήση, απενεργοποίηση δορυφόρου, προσγείωση. Όλες οι φωτογραφίες έχουν επεξηγηματικό κείμενο στο πίσω μέρος. Αυτή η αποστολή διήρκεσε από τις 8-17 Απριλίου 1993.

Close