ΔοκιμΗ βΟμβα υδρογΟνου 1952

Μια μπάλα φλόγας υψώνει πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό κατά τη διάρκεια της ατομικής έκρηξης της βόμβας η οποία διεξήχθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1952 κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Το δοκιμαστικό νησί καταστράφηκε ολοσχερώς και εξαφανίστηκε από την χάρτη.
Πρώτη έκδοση αυτής της εικόνας από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας το 1954.

Close