ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 04.03.2024

Ο σκοπός της εταιρείας είναι πολιτιστικός, επιστημονικός, ερευνητικός, επιμορφωτικός, και μη κερδοσκοπικός. Συγκεκριμένα, η αστική εταιρεία αποσκοπεί στην προαγωγή του πνευματικού και γνωστικού επιπέδου των επισκεπτών της μέσω της ιστορικής αναδρομής.

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

είναι η πιο ολοκληρωμένη συλλογή στον κόσμο, όπου μπορείτε να δείτε την ιστορία και την ανάπτυξη του τεχνολογικού ηγέτη – Apple.

Στη συλλογή του μουσείου υπάρχουν ήδη περίπου 1.650 εκθέματα. Η συλλογή περιλαμβάνει όχι μόνο παλιούς υπολογιστές Apple, Macintosh και NeXT, αλλά και λογισμικό, υλικό, περιφερειακά, πρωτότυπα, πολυμέσα και κάθε μορφή προώθησης και ενημέρωσης που απεικονίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας.