Αυτή η Σύμβαση Άδειας Χρήσης τροποποιήθηκε τελευταία φορά και δημοσιεύτηκε στις 12 Ιανουαρίου 2021 και θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 2021.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ UYiLO MUSEUM. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ UYiLO MUSEUM ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ.

StandardCommercialExtended Commercial
Can Be Used ForCan Be Used ForCan Be Used For
End Products Not For Sale.Up To 5,000 Physical Or Digital End Products For Sale.Up To 250.000 Physical or Digital End Products For Sale.
One Personal Social Media Account With Non-commercial Activities.One Business Social Media Account Owned And Managed By The Licensee.Unlimited Business Social Media Accounts Owned And Managed By The Licensee.
Cannot Be Used ForUnlimited Physical Advertisements For Local Markets.Unlimited Physical Advertisements For Local, National, And Global Markets.
End Products For Sale.Digital Paid Advertisements With UnlimitedImpressions.Digital Paid Advertisements With Unlimited Impressions.
Business Social Media Accounts.Broadcast And Streaming For Up To 500,000 Lifetime Viewers.Broadcast And Streaming For Unlimited Lifetime Viewers.
Physical Or Digital Paid Advertisements.Cannot Be Used ForOne Native App, Web App, Or Game Downloaded or Sold Up To 250,000 Times.
Native Apps, Web Apps, or Games.Native Apps, Web Apps, or Games.