Οδηγίες Λογότυπου και Επωνυμίας

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο ή/και το εικονίδιο UYiLO MUSEUM. Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε την ταυτότητά μας. Διαβάστε παρακάτω τα σωστά και λανθασμένα παραδείγματα χρήσης.

Χρειάζεστε βοήθεια? Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση της επωνυμίας UYiLO MUSEUM ή χρειάζεστε υποστήριξη αρχείων, επισκεφτείτε το κέντρο βοήθειας.

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

Κατευθυντήριες γραμμές

Θα πρέπει να…Δεν πρέπει να…
Χρησιμοποιήστε το λογότυπο UYiLO MUSEUM για σύνδεση με το UYiLO MUSEUM.Χρησιμοποιείτε το λογότυπο UYiLO MUSEUM για το εικονίδιο, τον ιστότοπο της εφαρμογής σας ή δημιουργήσετε μια τροποποιημένη έκδοσή της.
Χρησιμοποιήστε το λογότυπο UYiLO MUSEUM για να διαφημίσετε τα προϊόντα η το μουσείο.Χρησιμοποιείτε το λογότυπο UYiLO MUSEUM ενσωματωμένο στην ταυτότητα, την επωνυμία ή το λογότυπό σας.
Χρησιμοποιήστε το λογότυπο UYiLO MUSEUM σε μια ανάρτηση ιστολογίου ή ένα άρθρο ειδήσεων σχετικά με το UYiLO MUSEUM.Χρησιμοποιείτε τις μεμονωμένες λέξεις «UYiLO» και «Museum» σε διαφορετικές αναλογίες κλίμακας. Μην συνδυάζετε το σύμβολο με το λογότυπο.
  • Το Καταστατικό του UYiLO MUSEUM τροποποιήθηκε στις 04 Απριλίου 2024 και κατατέθηκε στο πρωτοδικείο θεσσαλονίκης στις 12 Απριλίου 2024.(pdf)
  • Το Καταστατικό του UYiLO MUSEUM τροποποιήθηκε στις 06 Σεπτεμβρίου 2021 και κατατέθηκε στο πρωτοδικείο θεσσαλονίκης στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.(pdf)
  • Το Ιδρυτικό Καταστατικό του UYiLO MUSEUM όπου συντάχθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2020 και κατατέθηκε στο πρωτοδικείο θεσσαλονίκης στις 15 Φεβρουαρίου 2021.(pdf)
  • Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών.(pdf)